İkili Anlaşma Nasıl Yapılır

İKİLİ ANLAŞMA NASIL YAPILIR ?

Aşağıda yer alan İkili Anlaşma Formu, anlaşma yapılacak olan bölüm / bölümler için belirlenmiş olan ISCED Alan kodları da kullanılarak doldurulduktan sonra, yine aşağıda yer alan örnek yazışma dikkate alınarak ilgili üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi veya Erasmus Kurum / Bölüm Koordinatörlerine iletilebilir. Anlaşma imzalandıktan sonra, anlaşma metinleri dosyalanmak üzere Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi'ne teslim edimelidir

Örnek İkili Anlaşma Formu (KA 103) Görmek İçin Tıklayınız.

Örnek İkili Anlaşma Formu (KA 107) Görmek İçin Tıklayınız.

Anlaşma Yapılacak Kurumla Yazışma ( e-posta ) Örneği

Erasmus İkili Anlaşma ISCED Alan Kodları


Copyright © BAUM 2015