Protokol Hazırlama

Mevlana Değişim Programı, yurtiçi yükseköğretim kurumu ile yurtdışı yükseköğretim
kurumu arasında imzalanan Mevlana Değişim Programı  Protokolü ile gerçekleştirilebilir. Yurtiçi yükseköğretim kurumları, yurtdışında eğitim veren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları ile Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayabilir.

Protokol Örneği

Protokol İmzalanacak Kurumla Yazışma (e-posta) Örneği

 


Copyright © BAUM 2015