Formlar

 

Birimimizle ilgili, aşağıdaki listede adı geçen bütün formlara Bütünleşik Kalite Yönetim sisteminden ulaşılabilmektedir. 

İhtiyacınız olan dokümanın adını https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/listKaliteDokumantasyon adresinde bulunan arama çubuğuna yazarak ulaşabilirsiniz. 

 

 

-FR - 434 AEÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Ön Başvuru Formu

 

-FR - 435 Erasmus-Mevlana-Farabi Öğrenci Feragat Dilekçesi

 

-FR - 436 Erasmus-Mevlana-Farabi Öğretim Elemanı Feragat Dilekçesi

 

-FR - 437 Erasmus Hibe Beyanı Yazısı

 

-FR - 438 Certificate of Attendanca Staff

 

-FR - 439 Invitation Letter for Staff

 

-FR - 440 Pasaport Harç Muafiyet Yazısı

 

 

DŞ-238-Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement

 

DŞ-239-Staff Mobility for Training Mobility Agreement

 

DŞ-240-Erasmus KA107 İkili Anlaşma Formu

 

DŞ-241-Erasmus KA103 İkili Anlaşma Formu

 

DŞ-242-Erasmus Öğrenim Anlaşması

 

DŞ-243-Erasmus Staj Anlaşması

 

DŞ-244-Erasmus Staj Hareketliliği Niyet Mektubu

 

DŞ-245-Mevlana Protokol Formu

 

DŞ-134-Mevlana Değişim Protokolü ve Eki

 

DŞ-135-Farabi Değişim Programı İlgili Formlar

 

 

DŞ-093-YÖK Mevlana Yönetmeliği

 

DŞ-094-YÖK Mevlana Esas ve Usuller

 

DŞ-095-Mevlana Değişim Programları Tanınma Talep Dilekçesi

 

DŞ-096-Mevlana Değişim Programları Uygunluk Denetim Belgesi

 

DŞ-097-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Bilgi Formu

 

DŞ-098-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Bilgi Formu

 

DŞ-099-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

 

DŞ-100-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Nihai Raporu

 

DŞ-101-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Katılım Belgesi

 

DŞ-102-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Beyannamesi

 

DŞ-103-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Kabul Belgesi

 

DŞ-104-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Başvuru Formu

 

DŞ-105-Mevlana Değişim Programları Aday Öğrenci Başvuru Formu

 

DŞ-106-Mevlana Değişim Programları Öğrenim Protokolü

 

DŞ-107-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu

 

DŞ-108-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Katılım Belgesi

 

DŞ-109-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı

 

DŞ-110-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi

 


Copyright © BAUM 2015