Derslerin Saydırılması

Erasmus Ders Saydırma

Ders saydırma sürecinde temel alınacak belgeler  Öğrencinin gitmeden önce onaylanıp imzalanan Öğrenim Anlaşması, Ders Saydırma Formu ve karşı üniversiteden gelen not çizelgesidir.
Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler, ders saydırma işlemleri için yurtdışındaki üniversiteden alınmış not çizelgesinin aslı ile birlikte ilgili Bölüm/EABD Başkanlıklarına başvururlar.
Ders sayımları; ilgili Bölüm Erasmus Koordinatörünün veya Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü’nün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Öğrenim Anlaşması ve Ders Saydırma Formu’nda belirtilmeyen dersler konusunda karar almaya ilgili Yönetim Kurulu yetkilidir.
Erasmus öğrencisinin yurtdışındaki üniversiteden almış olduğu not çizelgesi Fakülte/Enstitü/Yükseokul Yönetim Kurulu kararı ile aşağıda belirtilmiş olan sisteme göre Ahi Evran Üniversitesi not sistemine dönüştürülür.

ECTS Notu AEÜ Not Karşılığı
A AA
B BA
C BB
D CB
E CC
FX DC
DD
F FD
FF

Ders sayımı işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca öğrencinin not çizelgelerine işlendikten sonra not çizelgesinin bir kopyası Dış İlişkiler Ofisi’ne gönderilir.

Ders Saydırma Örnek Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız.

 


Copyright © BAUM 2015