Haberler ve Etkinlikler

Üniversitemizin Erasmus+ Programı'ndaki Performansı

                                                                                      

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin uluslararasılaşma sürecinde aktif birim olan Dış İlişkiler Ofisi, Rektörlüğümüzün desteğiyle, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin dünyaya açılan yüzü olma misyonunu tam anlamıyla üstlenmiş ve bu hedefe ulaşmada sistematik çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalardan biri olan, öğrenci ve öğretim elemanlarımızın yurt dışında ders verme, eğitim alma ve öğrenim görme imkanını yakaladığı Erasmus+ KA103 Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği programları için Ulusal ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe tutarları 2007 yılından beri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Son üç yılda üniversitemize tahsis edilen bütçe kullanım oranı yıllara göre değişmekle birlikte, %95 ile %99 arasında değişmektedir. 

  Akademik Yıl  

Ulusal Ajans Tarafından 
       Tahsis Edilen Bütçe         

Kullanılan Bütçe
2018 45.000 € 44.938 €
2019 42.850 € 40.316 €
2020 39.100 € 37.000 €  (proje devam etmektedir)
2021 27.900 €  Proje bütçesi henüz kullanılmamıştır

 

Üniversitemizin farklı ülkelerden 57 yükseköğretim kurumu ile Erasmus+ KA103, 20 yükseköğretim kurumu ile Erasmus+ KA107 Programları dahilinde ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Üniversitemiz ayrıca 30'a yakın üniversite ile Mevlana Değişim Programı, 25 üniversite ile de ikili işbirliği (Momerandum of Understanding) anlaşmalarına sahiptir. 

 Copyright © BAUM 2015