Farabi Duyurular

Farabi Değişim Programı 2019-2020 Akademik Yılı Öğrenci Başvuruları

Başvuru Tarihleri: 01-15 Mart 2019

Başvuru Saatleri: 09.00-12.00/13.00-16.00

Başvuru Yeri: Dış İlişkiler Ofisi

 

Açıklamalar

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Güz+Bahar dönemlerinde, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden birinde Farabi öğrencisi olabilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden sadece birini tercih edebilirsiniz. Başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Farabi kontenjanlarını kendi web sayfalarından inceleyip, bölümünüz için kontenjan olup olmadığını kontrol ediniz. Ayrıca başvuru yapılacak üniversitenin online başvuru isteyip istemediğini kontrol ediniz.

Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve bölümler için tıklayınız

 

Başvuru Koşulları

a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,

c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

 

Başvuru Belgeleri 

Başvuru belgeleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisine 01-15 Mart 2019 tarihleri arasında şahsen teslim edilecektir.

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu - 2 adet (Bilgisayar ortamında doldurunuz)

Aday Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız

2. Fotoğraf - 2 adet

3. Not Çizelgesi (Transkript) - 2 adet (Onaylı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - 2 adet

5. Eğer kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim veren bir bölüme başvuruyorsanız yabancı dil düzeyini gösterir belge.

 

Başvuru Sonuçları 

Başvuru sonuçları, başvurduğunuz üniversitenin Farabi web sayfasında 25 Nisan 2019 tarihine kadar ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerimiz için yapılacak olan bilgilendirme toplantısı ve hazırlamaları gereken formlar ile ilgili duyuru Dış İlişkiler Ofisi web sayfamızda ilan edilecektir.

 

Burslar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 06.02.2019 tarihli toplantısında; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 Copyright © BAUM 2015