Erasmus ve Mevlana Duyurular

Bir Önceki Sınava Giremeyen Aday Öğrenciler için Erasmus Yabancı Dil Sınavı (13 Nisan 2021) 2023-2024 Akademik Yılı (2022 Proje Yılı) Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları 2023-2024 Akademik Yılı (2022 Proje Yılı) Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Erasmus Yabancı Dil Sınav Saati Değişikliği 2023-2024 Akademik Yılı (2022 Proje Yılı) Erasmus Staj Hareketliliği Başvuruları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Kararı Mevlana Değişim Programı 2019-2020 Akademik Yılı Öğrenci Başvuruları (4-22 ŞUBAT 2019) 2019-2020 Erasmus KA107 Öğrenci Hareketliliği Başvuruları (04-22 Şubat 2019) ERASMUS YABANCI DİL SINAVI HAKKINDA DETAYLAR (04.11.2020) ERASMUS 2021 -2022 AKADEMİK YILI YABANCI DİL SINAVI HAKKINDA DETAYLAR (29.03.2021) ERASMUS PROGRAMI YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerine Öğrenci Değişim Programları Tanıtıldı 2019-2020 Akademik Yılı Uyum Programı Kapsamında Öğrencilerimize Değişim Programları Tanıtıldı 2023-2024 AKADEMİK YILI İÇİN ERASMUS YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğretim Elemanı Hibe Sonuçları ERASMUS YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI (25 MART 2022) 2020-2021 Akademik Yılı Mevlana Öğrenci Değişim Programı Başvuruları Başladı (24 Şubat - 11 Mart 2020) - (YENİ) 2019-2020 Erasmus KA107 Hareketliliği Öğrenci Sonuçları 2019-2020 ERASMUS KA103 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI ERASMUS KA107 Akademik ve İdari Personel Başvuru Sonuçları 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ KA103 Öğrenci Değişim Programı Başvuruları Başladı (24 Şubat - 11 Mart 2020) 2023-2024 Akademik Yılı (2022 Proje Yılı) Erasmus KA131 Öğrenim ve Staj Hareketliliği Kesin Değerlendirme Sonuçları ERASMUS ve MEVLANA PROGRAMLARI YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğretim Elemanı Hareketliliğine Hak Kazanan Öğretim Elemanlarının Dikkatine 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Kararı 2021-2022 ERASMUS KA103 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus Öğretim Elemanı Hareketliliği Başvuru Sonuçları 2023-2024 Akademik Yılı (2022 Proje Yılı) Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Üniversitemizde Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Programları Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA103 Öğrenci Hareketliliği Başvuruları (15.03.2021 - 26.03.2021) 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları (14.10.2020 - 29.10.2020) 2023-2024 Akademik Yılı (2022 Proje Yılı) Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları Erasmus ve Mevlana Yabancı Dil Sınavı Hakkında 2023-2024 Akademik Yılı (2022 Proje Yılı) Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Kesin Değerlendirme Sonuçları 2022-2023 ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI 2022-2023 ERASMUS ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI 2020-2021 ERASMUS KA103 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI 2023-2024 Akademik Yılı (2022 Proje Yılı) Erasmus KA131 Öğrenim ve Staj Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları 2022-2023 Erasmus+ Öğretim Elemanı Hareketliliği Başvuruları (28.02.2022 - 18.03.2022) 2022-2023 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları (28.02.2022-18.03.2022) Erasmus Sözlü Sınavı Hakkında Erasmus Yazılı Sınavı 11:10'da başlayacaktır Erasmus Sınavına Giremeyen Öğrencilerin Dikkatine !

2023-2024 Akademik Yılı (2022 Proje Yılı) Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  
ERASMUS+ KA131 PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

(Proje No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000056945)

 

Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları 09-23 Haziran 2023 tarihleri arasında “erasmusbasvuru.ua.gov.tr” adresinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Dış İlişkiler Ofisine fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecektir. Başvurular için belirlenen son gün olan 23 Haziran 2023 tarihinden sonra başvuru yapılması ya da sisteme belge yüklenmesi mümkün olmayacağından, başvuruların belirlenen tarihler arasında yapılması önemlidir.

 

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders vermekle yükümlü personelin, program ülkelerinden birinde yer alan ve ikili anlaşmamız bulunan yükseköğretim kurumunda ders vermesine ilişkin faaliyet türüdür. Ders verme hareketliliğinin gerçekleştirileceği ülke, AB üyesi, aday ülke veya Program ülkesi olmalıdır. Gidilecek yükseköğretim kurumu, Erasmus + Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi olmalıdır. Gidilecek yükseköğretim kurumu ile kurumumuz arasında anlaşma bulunmalıdır. Mevcut anlaşmalarımız (https://foreignaffairs.ahievran.edu.tr/icerik/ikilianla%C5%9Fmalar) sayfamızda yer almaktadır. (İlan tarihinden itibaren anlaşma listesinde değişiklik yapılmayacaktır.) Ders verme faaliyetine başvuracak personelimizin, bağlı olduğu bölüme ait anlaşmaları ilgili link üzerinden kontrol ederek sadece bölümün anlaşmalı olduğu kurumlarda ders vermek üzere başvurması gerekmektedir. Personelimizin en az 2 gün ve 8 saat ders vermesi zorunludur.

 

İlgili faaliyete başvuracak personelin, üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapıyor olması gerekmektedir. Hizmet alımı yoluyla yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel, hareketlilikten yararlanamaz.

 

Değerlendirme ve Yerleştirme

Akademik personelin başvurularının değerlendirmeye alınması için YDS, E-YDS, YÖKDİL, E-YÖKDİL, TOEFL* sınavlarından son 5 yıl içerisinde, 100’lük değerlendirme sistemine göre en az 70 puan alması gerekmektedir. (2018 yılı haziran ayı ve sonrasında sonuç ilanı yapılmış olan sınav puanları geçerlidir.)

 * Adayların TOEFL sınavından aldıkları puanları ÖSYM’nin Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yüzlük sistemden en az 70 (Ders Verme) puana karşılık gelmelidir.

Öngörülen asgari dil şartını sağlayan personel, aşağıdaki tabloda yer alan seçim ölçütlerinde belirtilen esaslar dâhilinde değerlendirme puanları hesaplanarak; bölüm bazında listelenir.

Seçim ölçütleri ve ağırlıklı puanlar:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Yabancı Dil puanı

Yabancı Dil puanının %20’si

İlk Kez Katılım(Daha önce programdan faydalanmamış olmak)

+10 puan

Engelli personel

+10 puan

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel

+ 10 puan

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler

+10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere

+5 puan

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara

+5 puan

 

Bu bağlamda:

· Her bir bölümün en yüksek puan alan personeli, değerlendirme puanına göre kendi aralarında sıralanarak, bölüm birincilerinden başlamak üzere başarı sıralarına göre nihai değerlendirme listesi oluşturulur. İlgili proje dönemi için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına karşılık gelen kontenjan sayısı kadar personel bu listeden değerlendirme puanı sıralarına göre seçilerek hibe almak üzere yerleştirilir.

· Yerleştirme işleminden sonra programdan feragat eden ve/veya faydalanma olanağı kalmayan personelin yerine nihai listeden sırası gelen yeni bir personel yerleştirilir.

· Puanlarda eşitlik olması durumunda öncelik KAEÜ’de hizmet yılı en yüksek olan personele verilecektir.

05.04.2023 tarihli Ulusal Ajans “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Erasmus+ Yükseköğretim KA103/KA131 Öğrenci/Personel Hareketlilik Faaliyetlerine İlişkin Esneklik Ve Uygulamalar Versiyon 3”  kararı ile birinci derece yakınları Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Batman, Bingöl, Elazığ, Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün İlçesi’nde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personelden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar Erasmus+ personel hareketliliği başvurularında dezavantajlı kategoride değerlendirilerek +5 puan önceliklendirilir.

1. derece yakınlar: anne, baba, çocuklar ve eş

 

Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Misafir Olunacak Ülke

Günlük Hibe (Avro)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

13. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

126

Diğer Ülkeler

1-12. Bölge Ülkeleri

180

 

Yerleştirilen personel yurtdışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden izin almakla yükümlüdür. İlgili personel gitmeden önce KAEÜ ve personel arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile ilgili personelin Personel Hareketliliği programına programı kapsamında hibe alacağı kesinleşir. Hibeler hareketlilik öncesinde personele %100 tutarında ödenir.

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Seyahat masrafları için personele ödenecek seyahat gideri miktarı, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış olan “Mesafe Hesaplayıcısı” kullanılarak hesap edilmektedir.

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Seyahat masrafları için mesafe hesaplayıcısında belirtilen tutar haricinde hiçbir ücret ödenmeyecektir.  

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

 

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla

1.500

 

 

Bütçe imkanları dahilinde;

- Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilebilir.

- Belgelenmesi şartıyla ve uygun görülmesi halinde engelli personelimize ek hibe verilebilmektedir.

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

 

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

 

Çalışma Takvimi

09-23 Haziran 2023: Başvuruların erasmusbasvuru.ua.gov.tr üzerinden alınması

5 Temmuz 2023: Ön yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi (https://foreignaffairs.ahievran.edu.tr/)

6-7 Temmuz 2023: Ön yerleştirme sonuçlarına itirazların e-posta yoluyla alınması (intoffice@ahievran.edu.tr)

12 Temmuz 2023: Olası itirazların değerlendirilerek kesin yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi (https://foreignaffairs.ahievran.edu.tr/)

 Copyright © BAUM 2015